Ổn áp lioa 5KVA, địa chỉ bán ổn áp lioa 5KVA chính hãng

Hotline: 043.516.2037 - 091.602.7088 -0977 506 265

Kỹ thuật: 091 682 7273

Hỗ trợ trực tuyến  Tư vấn bán hàng

Ổn áp lioa 5KVA
Các danh mục sản phẩm đồng bộ cùng hãng 5kva

Ổn áp Standa 1 pha 5KVA (150-250V)

Ổn áp Standa 1 pha 5KVA (150-250V)

Giá từ: 4.100.000 đ

%3.100.000 đ

Ổn áp Standa 1 pha 5KVA (90-250V)

Ổn áp Standa 1 pha 5KVA (90-250V)

Giá từ: 3.700.000 đ

%2.700.000 đ

Ổn áp Standa 1 pha 5KVA (50-250V)

Ổn áp Standa 1 pha 5KVA (50-250V)

Giá từ: 4.400.000 đ

%3.400.000 đ

Ổn áp lioa 1 pha SH 5KVA ( 150-250)

Ổn áp lioa 1 pha SH 5KVA ( 150-250)

Giá từ: 3.625.000 đ

%2.764.000 đ

Ổn áp lioa 1 pha DRII 5KVA (50-250)

Ổn áp lioa 1 pha DRII 5KVA (50-250)

Giá từ: 4.580.000 đ

%4.259.000 đ

Ổn áp lioa 1 pha DRI 5KVA (90-250)

Ổn áp lioa 1 pha DRI 5KVA (90-250)

Giá từ: 3.550.000 đ

%3.468.000 đ

Ổn áp lioa 1 pha SH 7-5KVA ( 150-250)

Ổn áp lioa 1 pha SH 7-5KVA ( 150-250)

Giá từ: 4.865.000 đ

%3.790.000 đ

Ổn áp lioa 1 pha DRI 7-5KVA (90-250)

Ổn áp lioa 1 pha DRI 7-5KVA (90-250)

Giá từ: 5.490.000 đ

%5.090.000 đ

Ổn áp lioa 1 pha DRII 7-5KVA (50-250)

Ổn áp lioa 1 pha DRII 7-5KVA (50-250)

Giá từ: 7.120.000 đ

%6.309.000 đ