bếp điện chefs, bếp điện chefs nhập khẩu từ Tây Ban Nha

Hotline: 043.516.2037 - 091.602.7088 -0977 506 265

Kỹ thuật: 091 682 7273

Hỗ trợ trực tuyến  Tư vấn bán hàng

Bếp điện chefs

Các danh mục sản phẩm đồng bộ cùng hãng chefs

Bếp điện từ Chefs EH MIX 544

Bếp điện từ Chefs EH MIX 544

Giá từ: 22.760.000 đ

%17.541.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH-MIX866

Bếp điện từ Chefs EH-MIX866

Giá từ: 17.990.000 đ

%15.191.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH-MIX2000A

Bếp điện từ Chefs EH-MIX2000A

Giá từ: 7.590.000 đ

%6.831.000 đ

Bếp từ Chefs EH DIH311

Bếp từ Chefs EH DIH311

Giá từ: 13.990.000 đ

%12.590.000 đ

Bếp từ Chefs EH IH 545

Bếp từ Chefs EH IH 545

Giá từ: 19.490.000 đ

%16.541.000 đ

Bếp từ chefs EH-DIH32A

Bếp từ chefs EH-DIH32A

Giá từ: 6.490.000 đ

%5.841.000 đ

Bếp hồng ngoại đơn Chefs EH-HL2000A

Bếp hồng ngoại đơn Chefs EH-HL2000A

Giá từ: 1.264.000 đ

%1.138.000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

Giá từ: 7.590.000 đ

%6.831.000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL31A

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL31A

Giá từ: 14.990.000 đ

%13.290.000 đ

Bếp điện Chefs EH-HL54A

Bếp điện Chefs EH-HL54A

Giá từ: 13.990.000 đ

%12.590.000 đ

Bếp điện Chefs EH-DHL32A

Bếp điện Chefs EH-DHL32A

Giá từ: 6.490.000 đ

%5.841.000 đ

Bếp điện Chefs EH-DHL311

Bếp điện Chefs EH-DHL311

Giá từ: 13.490.000 đ

%12.141.000 đ

b

x