bếp điện chefs, bếp điện chefs nhập khẩu từ Tây Ban Nha

Hotline: 043.516.2037 - 091.602.7088 -0977 506 265

Kỹ thuật: 091 682 7273

Hỗ trợ trực tuyến  Tư vấn bán hàng

Bếp điện chefs

Các danh mục sản phẩm đồng bộ cùng hãng chefs

Bếp điện từ Chefs EH-MIX54A

Bếp điện từ Chefs EH-MIX54A

Giá từ: 14.590.000 đ

%13.131.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH-MIX2000A

Bếp điện từ Chefs EH-MIX2000A

Giá từ: 7.590.000 đ

%6.831.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH-MIX311

Bếp điện từ Chefs EH-MIX311

Giá từ: 13.990.000 đ

%12.591.000 đ

Bếp từ Chefs EH DIH311

Bếp từ Chefs EH DIH311

Giá từ: 13.990.000 đ

%12.590.000 đ

Bếp từ chefs EH-DIH32A

Bếp từ chefs EH-DIH32A

Giá từ: 6.490.000 đ

%5.841.000 đ

Bếp từ đơn Chefs EH-IH2000A

Bếp từ đơn Chefs EH-IH2000A

Giá từ: 1.180.000 đ

%1.071.000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL31A

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL31A

Giá từ: 14.990.000 đ

%13.290.000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL311

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL311

Giá từ: 13.490.000 đ

%12.141.000 đ

Bếp hồng ngoại đơn Chefs EH-HL2000A

Bếp hồng ngoại đơn Chefs EH-HL2000A

Giá từ: 1.264.000 đ

%1.138.000 đ

Bếp điện Chefs EH-DHL32A

Bếp điện Chefs EH-DHL32A

Giá từ: 6.490.000 đ

%5.841.000 đ

Bếp điện Chefs EH-DHL2000A

Bếp điện Chefs EH-DHL2000A

Giá từ: 7.590.000 đ

%6.831.000 đ

Bếp điện Chefs EH-DHL311

Bếp điện Chefs EH-DHL311

Giá từ: 13.490.000 đ

%12.141.000 đ

b

x